Divide And Fight Defend v1.0b

Map Divide And Fight Defend v1.0b.w3x by Lowji, Leo Oblivion (VietNam)


Language map: Vietnamese
Phát Triển: Idol…Vuive, SOS.Ajenkul

+ Đồ họa, giao diện đẹp
+ Hệ thống nhiệm vụ khá vui nhộn.
+ Hệ thống thiên thần hấp dẫn, sở hữu những bộ cánh bạn chưa từng thấy được mang ở Divide And Fight.
+ Hệ thống AI của Enemy Team, sẽ làm bạn khó lòng nào mà chinh phục map nhé.
+ Hệ thống PET thông minh, đa dạng.
+ Chế độ chơi:
– Dễ (1 x players) [1 Creep tương đương với 1 người chơi].
– Thường (3 x players + 30% sát thương) [3 + 1 Creep tương đương với 1 người chơi + Creep tăng thêm 30% sát thương].
– Khó (5 x players + 70% sát thương) [5 + 1 Creep tương đương với 1 người chơi + Creep tăng thêm 70% sát thương].

Category: Hero Defenses