Divide and Fight SV 1.02b

Map Divide & Fight SV v1.02b by Leo Oblivion (VietNam) Sơ qua về cách chơi SV:Khi vào game,sẽ có hai chế độ đưa ra do host quyết định: Mode:-ap : Chọn 4 skill từ tất ả các hero-sd : Ngẫu nhiên 8 bộ skill đưa ra,người chơi tự lựa chọn Chọn Hero:Ở cả hai chế độ,người chơi sẽ chọn lựa

» Read more

Divide and Fight SV 1.01b

Map Divide & Fight SV v1.01 by Leo Oblivion (VietNam)Chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt của Divide and Fight. Là phiên bản riêng biệt,với lối chơi lựa chọn kỹ năng riêng biệt cho Hero của bản thân. Hy vọng mọi người có giờ phút thư giãn ở SV sau những trận đấu căng thẳng. Ai không muốn chơi

» Read more

Divide and Fight SV 1.01

Map Divide & Fight SV v1.01 by Leo Oblivion (VietNam)Chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt của Divide and Fight. Là phiên bản riêng biệt,với lối chơi lựa chọn kỹ năng riêng biệt cho Hero của bản thân. Hy vọng mọi người có giờ phút thư giãn ở SV sau những trận đấu căng thẳng. Ai không muốn chơi

» Read more

Divide and Fight SV 1.00d

Map Divide & Fight SV v1.00d by Leo Oblivion (VietNam)Chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt của Divide and Fight. Là phiên bản riêng biệt,với lối chơi lựa chọn kỹ năng riêng biệt cho Hero của bản thân. Hy vọng mọi người có giờ phút thư giãn ở SV sau những trận đấu căng thẳng. Ai không muốn chơi

» Read more
1 2